REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI-CONCURS „FESTIVALUL IDEILOR CREATIVE”

 

 

 

 

                     

Art. 1 – DENUMIRE

Concursul organizat în vederea recompensării celor mai interesante produse realizate de către elevi într-un mod creativ desfăşurate în cadrul festivalului -concurs se va numi „Festivalul Ideilor Creative”. În prezentul Regulament acesta va fi numit Concurs.

 

Art  2.  -  NUMELE INSTITUŢIEI/ UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZATOARE:

Colegiul Tehnic ,,Iuliu ManiuȘimleu Silvaniei

Adresa completă: Str. M. Kogălniceanu, nr. 11, Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj

Nr. de telefon:  0260678489

Site şi adresă poştă electronică: email: ctim_simleu@yahoo.com

a. Instituţii implicate în realizarea concursului ca parteneri: Hanna Instruments Nușfalău, SC Simex SA

b. Coordonatorii concursului:

Director Colegiul Tehnic ,,Iuliu ManiuȘimleu Silvaniei, prof. dr FLONTA STELIAN

Director adj. Colegiul Tehnic ,,Iuliu ManiuȘimleu Silvaniei, prof. dr. ing. CÎMPAN LILIANA, Prof. CAMELIA BÎRSAN

c. Școli partenere

c. 1. din Șimleu Silvaniei:

Colegiul Naţional ,,Simion Bărnuţiu”, director, prof. Șerban Bianca;

Școala Gimnazială ,,Silvania”, director, prof. Angela Lipo;

Școala Gimnazială ,,Horea”, director, prof. Porcar Cosmin;

Școala Gimnazială ,, Bathory Istvan”, director prof. Vida Anna.

c.2. şcoli partenere din ţară:

Nr.

crt.

Școala

Localitate

Județ

Profesor coordonator

1

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian”,

Liceul Tehnologic ,,O. Goga

Zalău

 

Jibou

Sălaj

 

 

Lazăr Stăncuța

0740237809

Borz Virgil

0745434623

2

Colegiul TehnicDorin Pavel

Alba Iulia

Alba

Popa Jana

3

Colegiul TehnicRadu Negru

Galați

Galați

Manolache Irina

4

Liceul “Stefan Procopiu

Vaslui

Vaslui

Ciulei Maria

5

Colegiul Tehnic “Ion. I. C. Bratianu

Satu Mare

Satu Mare

Slatian Faustina

6

Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate

Galați

Galați

Tataru Elena Gabriela

7

Colegiul TehnicTraian Vuia

Oradea

Bihor

Roiti Silviu

8

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

Baia Mare

Maramureș

Sabou Dorin

9

Colegiul Tehnic Energetic

Cluj Napoca

Cluj

Oltean Octavia

Dragos Cristi

10

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

Slivilescu Mimi

11

Liceul Tenologic Electromures

Targu Mures

Mures

Pintea Mihaela

12

Colegiul Tehnic Energetic

Constanta

Constanta

Claudia Nitu

13

Colegiul Tehnic Energetic

Ramnicu Valcea

Valcea

Vlasceanu Ioan

14

Colegiul Tehnic “Ion Creanga

Targu Neamț

Neamț

Sauciuc Gigi

15

Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

Iași

Iași

Lenuta Coteanu

16

Liceul Energetic

Târgu Jiu

Gorj

Oana Ionel

17

Colegiul National “M.Eminescu

Toplița

Harghita

Ibi

18

Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț

Brașov

Brașov

Doina Banu

19

Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia

Focșani

Vrancea

Zlota Nicu

20

Colegiul National Economic “Gheorghe Chitu

Craiova

Dolj

Cosma Neta

21

Colegiul TehnicInfoel

Bistrița

Bistrița-Năsaud

Baci Alin

22

Colegiul Tehnic de Comunicatii“N.V.Karpen

Bacău

Bacău

Pop Virgil

23

Colegiul TehnicDimitrie Leonida

București

București

Petrescu Viorica

24

Colegiul TehnicAurel Vlaicu

Arad

Arad

Borza Michaela

25

Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil”

Buzău

Buzău

Daniela Macadon

26

Colegiul TehnicRegele Ferdinand I”

Timișoara

Timiș

Luminița Filip

 

Art. 3 – SCOP ŞI OBIECTIVE

a.       Scopul Concursului este reprezentat de promovarea ideilor creative ale elevilor din clasele VII-XII din judeţul Sălaj şi şcolile din judeţele partenere în concurs, prin intermediul unor produse sau lucrări realizate de către aceştia, în domeniile propuse: Tehnic, Economic, Ştiinţe şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicării/ Informatică, Creaţie artistică (literară, vizuală: plastică, grafică, fotografie).

b.      Obiectivele concursului sunt următoarele:

Ř  Identificarea unor elevi cu potenţial creativ, evaluarea şi diseminarea produselor realizate de către aceştia;

Ř  încurajarea cadrelor didactice care predau în învăţământul preuniversitar din judeţul Sălaj şi judeţelor partenere să realizeze activităţi extracurriculare de calitate prin care să stimuleze creativitatea şi să identifice elevii cu potenţial creativ;

Ř  evaluarea şi recompensarea celor mai valoroase produse realizate de către elevi.

 

Art. 4 – PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Proiectul va fi implementat în intervalul cuprins între 15.11.2018 şi 31.08.2019.

Concursul se va desfăşura în perioada 23 - 24 mai 2019.

 

Art. 5 – BENEFICIARI

La prezentul concurs poate să participe orice elev din clasele VII- XII şi cadre didactice, în calitate de coordonatori, din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sălaj şi şcoli din judeţele partenere. Elevii pot participa individual sau în grup(max. 4 elevi), în mod direct sau indirect.

Pentru participarea la concurs nu se percep taxe.

 

Art. 6 – COMISIA DE EVALUARE ŞI VALIDARE A REZULTATELOR CONCURSULUI

Această comisie va evalua produsele realizate de către elevi, produsele vor fi expuse la standuri şi vor fi însoţite de o scurtă descriere.

Participarea indirectă: pentru participarea indirectă comisia va analiza produsele şi modul în care a fost realizată prezentarea în scris a produsului de către elev/ grup de elevi.

Participarea directă: elevii prezenţi la concurs vor prezenta produsele realizate în faţa comisiei de evaluare, în evaluarea produselor se va ţine cont de calitatea produsului, de valoarea ideii promovate şi de modul în care va fi prezentat produsul de către elev/ grup de elevi. 

Comisia va decide asupra celor mai valoroase asemenea produse folosind grila de evaluare întocmită. Comisia va fi alcătuită din cadre didactice, un reprezentant al agenţilor, un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al elevilor.

Comisia se numeşte prin Decizia instituţiei organizatoare. Din comisie nu vor face parte cadre didactice care au coordonat elevi prezenţi în concurs sau vor putea evalua lucrări la alte secțiuni decât cele în care au înscrise lucrări.

 

Art. 7 – CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a participa la prezentul Concurs, elevii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Ř  Să fie elevi în clasele VII-XII;

Ř  Pentru participarea în grup, acesta să nu depăşească numărul de 4 membrii;

Ř  Să trimită la termen fişa de înscriere în concurs şi produsul realizat cu o scurtă descriere atât pentru participarea directă cât și pentru cea indirectă;

Ř  Fiecare școală parteneră va participa cu maxim două lucrări la fiecare secţiune, lucrări care au fost premitate cu LOCUL I și LOCUL II în etapa pe școala atât în cazul participării directe, cât și în cazul participării indirecte. Modalitățile de participare la concurs vor fi astfel: directă (participare efectivă) și indirectă (transmiterea unor materiale pe tema concursului, prin poștă/mediul online).

 

Art. 8 – ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR LA CONCURS

Fiecare profesor coordonator va completa pentru fiecare elev sau grup de elevi, fişa de înscriere pusă la dispoziţie de către organizator pe care o va trimite până la data de 15 mai 2019, la adresa clilianareli@yahoo.com

 

Ř  Lucrările pentru participarea indirectă la etapa națională vor fi trimise prin poștă la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, str. M. Kogălniceanu nr. 11, Șimleu Silvaniei, Sălaj până în data de 15 mai 2019. Fiecare lucrare trimisă va conține descrierea lucrării, datele de identificare a elevului și profesorului și unitatea școlară;

Ř  Pentru înscrierea în concurs nu se percepe  taxă de participare  sau alte contribuții   financiare din partea părinților/elevilor participanți, conform OMEN nr. 5002/2.12.2014, art.3.

 

Art. 9 – CALENDARUL CONCURSULUI ȘI MODUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR

15 noiembrie – 30 noiembrie 2018 - ne organizăm!”- lansarea proiectului

a. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei

b. Participanţi: reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor de la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu”, 10 cadre didactice, 3 părinți, 2 reprezentanţi ai agenţilor economici, 1 reprezentant al comunităţii(Consiliu local);

decembrie 2018 – aprilie 2019 - Promovarea festivalului-concurs

a.       Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Iuliu ManiuŞimleu Silvaniei

b.        Participanţi: reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor de la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu”, cadre didactice;

c.         Descrierea pe scurt a activităţii

Anunţul şi promovarea concursului în toate unităţile de învăţământ din judeţ şi în unităţi şcolare din ţară, prin intermediul poştei electronice şi prin publicarea pe pagina de promovare a şcolii https://www.facebook.com/CTIMSIMLEU şi pe site www.colim.ro

3 mai – 15 mai 2019 - Primirea materialelor!

Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei;

a. Participanţi: elevi şi cadre didactice

b. Descrierea pe scurt a activităţii.

          Lucrările participante la Concurs vor fi trimise prin poştă la adresa Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu”, Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, prin poşta electronică la adresa ctim_simleu@yahoo.com sau predate personal responsabililor desemnaţi. Lucrările vor fi catalogate în Registru de evidenţă, vor fi puse pe secţiuni şi numerotate. Vor fi selectaţi elevi voluntari din şcoală care vor avea responsabilitatea să fotografieze fiecare lucrare, în vederea realizării unui CD cu lucrările elevilor şi a unei cărţi cu ISSN.

Se vor tehnoredacta diplomele, pliantele pentru promovarea concursului și promovarea imaginii școlii, invitaţiile pentru membrii juriului, pentru parteneri.

23 – 24 mai  2019 - Festivalul Ideilor Creative

a.    Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei;

b.    Participanţi:

-            Organizatorii festivalului-concurs la nivel regional;

-            Elevii de nivel liceal şi gimnazial;

-            Cadrele didactice coordonatoare;

-            Elevii, cadrele didactice şi părinţii în calitate de spectatori;

-                        Reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai instituţiilor din comunitate;

-                        Invitaţi speciali.

c.       Descrierea activității la nivel regional:

 Concursul se va desfăşura pe parcursul a două zile.

c.1. În prima zi, 23 mai 2019,  va avea loc desfășurarea propriu zisă a concursului, iar după prezentarea lucrărilor la standuri va fi organizată o vizită culturală la obiective turistice din oraș: CNIPT – Info Tour Șimleu Silvaniei, Muzeul Holocaustului, Cetatea Bathory, Biserica Romano-Catolică etc. 

c.2. În ziua următoare, 24 mai 2019 va avea loc festivitatea de premiere, activitățile de socializare și de vizitare a unor agenți economici din oraș, parteneri ai colegiului nostru: vizită la Hanna Instruments Nușfalău, la fabrica de mobilă Simex, la S.C. Silvania SRL.      

Lucrările participante la Concurs vor fi expuse la standuri, pe secţiuni: Tehnic, Economic, Ştiinţe şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicării/ Informatică, Creaţie artistică (literară, vizuală (plastică, grafică, fotografie)).

- elevii sau grupul de elevi care vor înscrie lucrări cu participare directă le vor expune la standuri puse la dispoziţie de către şcoala noastră şi le vor prezenta în faţa comisiei stabilite, într-un mod cât mai inedit şi original, elevii vor pute folosi mijloace de exprimare/prezentare diverse.

- Lucrările înscrise pentru participare indirectă, vor fi analizate de către comisie în ziua concursului propriu zis, criteriile de evaluare fiind aceleaşi.

- Jurizarea lucrărilor din concurs şi stabilirea a primelor trei locuri la fiecare secţiune şi un premiu special intitulat Premiul Special ,,Ideea Creativă”.

iunie – august 2019 - Editarea materialelor!

a.    Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei;

b.    Participanţi: elevi şi cadre didactice

e.  Descrierea pe scurt a activităţii.

         Va fi constituită echipa redacţională care va elabora o carte cu lucrările participante la Concurs, acestea vor fi descrise şi fotografiate apoi publicate într-o carte cu ISSN, intitulată Şcoala creativităţii.

 

Art. 12 – EVALUAREA ŞI VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

            Comisia desemnată în vederea evaluării produselor realizate de către elevi va analiza produsele şi modul de prezentare şi va acorda punctaje conform fişei de evaluare.

Vor fi declarate câştigătoare primele 3 lucrări/produse la fiecare secţiune care în urma adiţionării punctelor acordate de membrii Comisiei pentru fiecare criteriu vor avea punctajul cel mai mare. În caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de originalitatea produsului şi valoarea practica a acestuia.

Se va acorda în plus o mențiune la fiecare secţiune şi un premiu special numit ,,Ideea Creativă” produsului care obţine cel mai mare punctaj.

 

 

Art. 13 – DECERNAREA PREMIILOR

Anunţarea rezultatelor Concursului se va face în cadrul Festivităţii de premiere din data de 24 mai 2019. Festivitatea de premiere va avea loc la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu”

Se vor acorda diplome de participare pentru toţi participanţii, elevi şi profesori coordonatori. Pe baza punctajului acumulat, lucrări de la fiecare secţiune vor  vor fi recompensate cu două menţiuni, Premiul III, Premiul II şi Premiul I, constând în bani şi/sau în echipamente oferite de partenerii implicaţi în derularea concursului menţionaţi la art. 2 pct. a. Fondul de premiere va fi asigurat de către organizator din resurse extrabugetare. Fiecare elev va primi premiul în bani pe baza unui proces verbal.

 

Art. 14 – LITIGII

Orice litigiu apărut între părţile implicate pe perioada desfăşurării Concursului se va soluţiona pe cale amiabilă.

 

Art. 15 – DISPOZIŢII FINALE

            Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa publicului larg prin transmiterea către şcolile partenere, prin postarea sa pe pagina web ale organizatorului şi pe pagina de socializare a instituţiei.

 

 

Director,                                                       Coordonatori,

Prof. dr. Flonta Stelian                                 director, prof. dr. Flonta Stelian

                                                                      director adj. prof. dr. ing. Cîmpan Liliana

                                                                      Prof. Bîrsan Camelia

 

 

 

 

Consilier educativ,

Prof. Rus Doina